Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

w-a
4014 41ba 420
Reposted from1985 1985 viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
w-a
3472 adfb 420
Reposted fromkaiee kaiee viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
4669 3657 420

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
w-a
8703 a64b 420
Reposted frommeem meem viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
w-a
2663 0d73 420
Reposted fromberabirsza berabirsza viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
w-a
słówko na dziś: Dystymia – długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromdobby dobby viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
w-a
0436 15cb 420
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
w-a
5079 8d79 420
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viameem meem
w-a
7740 4f36 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viameem meem
w-a
1232 d492
Reposted fromrichardth richardth viameem meem
w-a

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viameem meem
w-a
6445 368c 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viameem meem
w-a
2850 40a7 420
Reposted fromsohryu sohryu viameem meem

August 06 2017

w-a
0499 ca24 420
Reposted fromrichardth richardth viameem meem
w-a
8939 0f93 420
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viameem meem
w-a
7994 f3bd 420
Reposted fromyanek yanek viameem meem
w-a
2835 9947 420
Reposted fromMiziou Miziou viameem meem
w-a
0655 a9bc 420
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viameem meem

July 05 2017

9972 be19 420
w-a
- Co tam słychać?
- Wszystko w porządku.
- Opisz mi to.
- Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
- Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
— revalie.soup.
Reposted fromrevalie revalie viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl