Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

w-a
0859 8c23 420
Reposted frommeem meem

May 03 2018

w-a
8770 323a 420
Reposted fromzciach zciach viameem meem
w-a
8567 c50c 420
Reposted fromnutt nutt viameem meem
w-a
8557 f257 420
via Obraski.
Reposted fromnutt nutt viameem meem
w-a
7321 3ef6 420
Reposted frompiehus piehus viameem meem
w-a
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viameem meem
w-a
Reposted frominzynier inzynier viameem meem

April 29 2018

7129 ad1f 420
Reposted fromruthieful ruthieful viatouch-of-love touch-of-love
w-a
1667 6082 420
Reposted fromprecelka precelka viatouch-of-love touch-of-love
w-a
2408 31b6 420
Reposted frommadinson madinson viatouch-of-love touch-of-love

April 21 2018

w-a
8086 03f6 420
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viayanah yanah
w-a
8462 69c0 420
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viayanah yanah
w-a
8622 e10d 420
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viameem meem

April 19 2018

w-a
6259 674d 420
Reposted fromtichga tichga viameem meem
w-a
2568 bf6f 420
Reposted frompiehus piehus viameem meem

April 15 2018

w-a
5318 c7a1 420
Reposted fromverronique verronique viayanah yanah

April 14 2018

w-a
3223 8526 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viameem meem

April 12 2018

w-a
1668 e769 420
Reposted fromseaweed seaweed viayanah yanah

April 06 2018

w-a
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viameem meem
w-a
Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromavooid avooid viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl