Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

9972 be19 420
w-a
- Co tam słychać?
- Wszystko w porządku.
- Opisz mi to.
- Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
- Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
— revalie.soup.
Reposted fromrevalie revalie viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
8781 6783 420
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaihuntyoursoul ihuntyoursoul

June 15 2017

w-a
1253 e410 420
Reposted fromtfu tfu viameem meem
w-a
w-a
7311 7825 420
Reposted fromkarahippie karahippie viameem meem
w-a
w-a
w-a

May 27 2017

w-a
8821 33ce 420
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viameem meem
w-a

April 29 2017

w-a
2392 5ca1 420
Reposted fromsargon sargon viameem meem
8436 62e3 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viameem meem
0570 a4c0 420

No probz

Reposted frommyry myry viameem meem
w-a
8968 8848 420
Reposted fromjottos jottos viameem meem
w-a
7981 df1b 420
Reposted fromepidemic epidemic viameem meem

April 23 2017

2415 5004 420
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viameem meem

April 21 2017

w-a
w-a
3991 8416 420
Reposted fromtichga tichga viameem meem

April 15 2017

w-a
7659 3a77 420
Reposted fromsplitpersonality splitpersonality vianattaly nattaly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl