Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

w-a
7022 234f 420
w-a
w-a


fall asleep
Reposted fromomgsloths omgsloths viameem meem
w-a
7142 8373 420
Reposted fromswojszlak swojszlak viameem meem
w-a
6233 67f1 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viameem meem
w-a
4688 994e 420
Reposted frompiehus piehus viameem meem
w-a
2768 9e1f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viameem meem
w-a
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameem meem

November 04 2018

w-a
5314 c8d0 420
w-a
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameem meem

October 19 2018

w-a
7563 6571 420
Reposted frommeem meem

October 18 2018

w-a
5173 6ad9 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viameem meem

September 30 2018

w-a
0065 4a5d 420
Reposted fromursa-major ursa-major viatouch-of-love touch-of-love
w-a
Czasami między ludźmi bywają dni, gdy najwięcej do powiedzenia ma cisza pomiędzy nimi.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouch-of-love touch-of-love
w-a
4418 e927 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viatouch-of-love touch-of-love

September 18 2018

w-a
4802 6ea2 420
Reposted fromu-dit u-dit viawrzaca wrzaca

September 16 2018

w-a
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viameem meem
w-a
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viameem meem

September 15 2018

w-a
3082 28ad 420
Reposted fromHanoi Hanoi viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl